Servis


Hlavní důvody pro pravidelný servis:


Výparníky klimatizace se zanášejí nečistotami, které jsou živnou půdou pro bakterie, plísně a mikroorganismy. Díky vyčištění a desinfekci těchto částí dýcháte nezávadný vzduch a chráníte tak vlastní zdraví.
V rámci servisní prohlídky, jsou kontrolovány veškeré kritické části a předchází se tak případným poruchám a zvyšuje se životnost celého zařízení.
Díky vyčištění výparníku ve vnitřní ale i ve vnější jednotce, se udržují všechny prostory vedení vzduchového proudu plně průchozí a zařízení nemusí zvyšovat svůj výkon. Šetří se tím náklady na elektrickou energii.
Díky pravidelnému servisu se předchází úniku chladícího média a tím i nemalým nákladům na jeho doplnění. Chladivo, které je použito ve většině klimatizačních zařízení je na bázi freonových plynů, lehčích než vzduch. Tyto při případném úniku způsobují tvorbu ozónové díry. Proto pravidelným odborným servisem své klimatizace přispíváte k ochraně životního prostředí na naší planetě.
Naše společnost se specializuje hlavně na klimatizační zařízení značky LG. Kromě vyškoleného personálu a originální diagnostické jednotky LG, používáme souhrn servisních úkonů, které zahrnují celý servisní postup. Po provedeném servisu každý zákazník obdrží vyplněný standardizovaný formulář s výkazem práce a použitým materiálem.

Seznam úkonů prováděných při pravidelném servisu


Vnitřní jednotka

 • kontrola a mechanické vyčištění, příp. výměna vzduchového filtru
 • kontrola lopatek ventilátoru a jejich vyčištění
 • kontrola kontaktů stykačů a dotažení el. spojů
 • kontrola mechanických částí upevnění motoru a dotažení šroubových spojů

Výparník vnitřní jednotky

 • vyčištění filtrů a předfiltrů (příp. výměna)
 • chemické vyčištění výparníku vč. desinfekce proti zápachu a tvoření bakterií

Kondenzátor

 • kontrola a vyčištění výměníku (tlakové, chemické)
 • kontrola stavu ventilátorů
 • kkontrola jejich spojů a jejich dotažení

Kompresor

 • kontrola těsnosti u ventilů a ventilků
 • kontrola kompenzátorů chvění
 • kontrola stavu oleje v kompresoru (pokud to konstrukce umožňuje)

Chladící okruh

 • kontrola potrubí chladiva – mezi jednotkami
 • měření tlaku

Vestavěné el. topení jednotky

 • kontrola funkce topení
 • kontrola kontaktů stykačů a všech el. připojení

Chladící médium

 • kontrola a případné doplnění chladiva

Hlavní mikroprocesorová deska

 • vizuální kontrola mikroprocesorové desky
 • kontrola kontaktů stykačů a všech el. připojení
 • kontrola všech el. kontaktů

Regulace a řídící systém jednotky

 • provedení testu funkčnosti regulace
 • kontrola funkce dálkového ovládání
 • případná výměna baterií v dálkovém ovladači


CHKT s.r.o.

  • +420 776 848 884
   +420 776 284 848
 • Napište nám
  info@chkt.cz

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas se zpracováním údajů dle GDPR